• tel. +48 600-606-102
  fax. (022) 416-13-41
 • ul. Solec 38 lok. 203
  00-394 Warszawa

Kancelaria adwokacka Agaty Potasz zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym działającym na rynku polskim oraz zagranicznym.

Profesjonalny zespół tworzący Kancelarię posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, administracyjnego oraz prawa pracy.

Dotychczasowa praktyka zawodowa naszego Zespołu daje Państwu gwarancje wysokiej jakości świadczonych usług oraz udanej współpracy.

Chętnie spotkamy się z Państwem i odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące Kancelarii i świadczonych przez nas usług. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Kancelarii w zakładkach “Klient indywidualny” oraz „Klient biznesowy”.

Świadczymy pomoc prawną również w języku angielskim.

Agata Potasz
tel.:  (+48) 600-606-102
mail: agata.potasz@aplegal.pl 

KLIENT
INDYWIDUALNY

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych. W szczególności polecamy nasze usługi w następujących obszarach:

Prawo cywilne

 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach sądowych o zapłatę, o odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych,
 • dochodzenie należności i reprezentacja strony w postępowaniu egzekucyjnym;
 • bieżące doradztwo z zakresu prawa cywilnego,

Prawo spadkowe

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku,
 • umowny i sądowy dział spadku, 
KLIENT
INDYWIDUALNY

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych. W szczególności polecamy nasze usługi w następujących obszarach:

Prawo rodzinne

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o rozwód i separację, alimenty, sprawowanie władzy rodzicielskiej, podział majątku, unieważnienie małżeństwa,

Prawo karne

 • obrona interesów i praw oskarżonych oraz pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania karnego i karnoskarbowego, w tym reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami powszechnymi,


KLIENT
INDYWIDUALNY

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych. W szczególności polecamy nasze usługi w następujących obszarach:

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie przez organami administracji publicznej, doradztwo prawne na etapie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz sporządzanie i opiniowanie orzeczeń i decyzji organów administracji publicznej,

Prawo pracy

 • reprezentowanie w sporach sądowych dotyczących stosunków pracy i interesów pracownika oraz doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • przygotowywanie i analiza indywidualnych umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji,


KLIENT
INDYWIDUALNY

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych. W szczególności polecamy nasze usługi w następujących obszarach:

Prawo gospodarcze

 • sporządzanie i analiza umów oraz innych dokumentów prawnych,

Nieruchomości i prawo budowlane

 • doradztwo prawne w w zakresie nabywania i sprzedaży nieruchomości,
 • sporządzanie i analiza umów dotyczących nieruchomości (np. umów najmu),

Własność intelektualna i prawo Internetu

 • przygotowywanie i analiza umów sprzedaży w zakresie autorskich praw majątkowych, projektów budowlanych, umów o realizację programów audiowizualnych, itp.
Dzięki zdobytemu w dotychczasowej pracy doświadczeniu oraz zróżnicowaniu w zakresie świadczonych przez prawników usług jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym przedsięwzięciom oraz tworzyć najlepsze rozwiązania, zapewniając jednocześnie naszym klientom prawne bezpieczeństwo.

Agata Potasz
tel.:  (+48) 600-606-102
mail: agata.potasz@aplegal.pl 

KLIENT
BIZNESOWY

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom W szczególności polecamy nasze usługi w następujących obszarach:

Prawo gospodarcze i handlowe

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie zakładania i łączenia spółek prawa handlowego, w tym przeprowadzanie analizy stanu prawnego spółki,
 • sporządzanie i analiza umów handlowych i innych dokumentów prawnych,
 • doradztwo w zakresie prawa konkurencji,
 • bieżąca obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych,

Prawo cywilne

 • bieżące doradztwo i reprezentacja w postępowaniach sądowych,
 • dochodzenie należności i odszkodowań na drodze sądowej oraz reprezentacji strony w postępowaniu egzekucyjnym;KLIENT
BIZNESOWY

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom W szczególności polecamy nasze usługi w następujących obszarach:

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie przez organami administracji publicznej, doradztwo prawne na etapie postępowania administracyjnego
  i sądowoadministracyjnego oraz sporządzanie i opiniowanie orzeczeń i decyzji organów administracji publicznej,
 • doradztwo w zakresie uzyskiwania pozwoleń, koncesji, zezwoleń, itp.

Prawo pracy

 • reprezentowanie w sporach sądowych dotyczących stosunków pracy i interesów pracodawcy oraz doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
 • przygotowywanie i analiza indywidualnych umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, 

KLIENT
BIZNESOWY

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom W szczególności polecamy nasze usługi w następujących obszarach:

Nieruchomości i inwestycje budowlane

 • doradztwo prawne w w zakresie nabywania i sprzedaży nieruchomości, w tym przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • sporządzanie i analiza umów dotyczących nieruchomości (np. umów najmu),
 • pełna obsługa procesu inwestycyjnego,

Własność intelektualna i prawo Internetu

 • sporządzanie i analiza regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów konkursów i programów lojalnościowych,
 • przygotowywanie i analiza umów licencyjnych, umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów do projektów budowlanych, umów o realizację programów audiowizualnych, itp.
 • bieżące doradztwo prawne dla podmiotów prowadzących działalność w Internecie.


 

KLIENT
BIZNESOWY

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom W szczególności polecamy nasze usługi w następujących obszarach:

Prawo karne

 • obrona interesów i praw oskarżonych oraz pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania karnego i karnoskarbowego,
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze,

Dzięki zdobytemu w dotychczasowej pracy doświadczeniu oraz zróżnicowaniu w zakresie świadczonych przez prawników usług jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym przedsięwzięciom oraz tworzyć najlepsze rozwiązania, zapewniając jednocześnie naszym klientom prawne bezpieczeństwo.

 

AGATA
POTASZ

ADWOKAT


Wykształcenie:

Agata Potasz ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także prawo na Universiteit Leiden w Holandii oraz była uczestnikiem kursu Columbia Summer Program in American Law, Leiden session 2008. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Doświadczenie:

Dotychczasowa praktyka Agaty Potasz związana jest z prawem spółek, prawem gospodarczym oraz prawem karnym. W ramach swojej praktyki Agata Potasz zajmowała się w szczególności:

 1. prowadzeniem sporów sądowych w sprawach gospodarczych, sprawach o ochronę dóbr osobistych, a także w sprawach z zakresu prawa prasowego i prawa karnego;
 2. bieżącą obsługą spółek handlowych (m. in. zawiązywaniem spółek handlowych, opracowywaniem postanowień umów spółek, przygotowywaniem innych dokumentów o charakterze korporacyjnym),
 3. przygotowywaniem i negocjowaniem umów handlowych (m.in. umów sprzedaży, przeniesienia praw autorskich, innych nietypowych umów handlowych),
 4. doradztwem z zakresu prawa pracy w sprawach dotyczących zarówno pracodawcy jak i pracownika.

Agata Potasz doradzała również osobom fizycznym, m.in. w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

 

POROZMAWIAJMY OSOBIŚCIE

Kancelaria Adwokacka
Agata Potasz

 • tel. +48 600-606-102
  fax. (022) 416-13-41
 • ul. Solec 38 lok. 203
  00-394 Warszawa
 • mail: agata.potasz@aplegal.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


 KLIENT INDYWIDUALNY KLIENT BIZNESOWY